Barion Pixel stemisport.sk - oficiálny dealer Marbo Sport v SR
S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete

Tovar v akcii:

Bežná cena 197,8 €
Naša cena 185,8 €
Na sklade
Bežná cena 91,9 €
Naša cena 89,9 €
Na sklade
Naša cena 559,4 €
Nie je skladom/objednávka

Najpredávanejšie

Naša cena 1 019,0 €
Nie je skladom/objednávka
Naša cena 18,0 €
Nie je skladom/objednávka

Ochrana osobných údajov (GDPR)
Ochrana osobných údajov (GDPR)

 

Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom internetového obchodu stemisport.sk, zverujete nám svoje osobné údaje. Naša spoločnosť zodpovedá za ich ochranu a zabezpečenie. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Stemi Slovakia s.r.o  so sídlom 8. Mája 370, 089 01 Svidník, IČO: 46 247 220, DIČ: 202 330 7781, IČ DPH SK2023307781.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.stemisport.sk, vyhlasuje, že všetky Vaše osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca t. z. určujeme ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďaľších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kontaktné informácie na správcu osobných údajov

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-maile stemisport@gmail.com alebo na telefónnych číslach 0905 500 448 a 0907 200 036. Osoba zodpovedná za spracovávanie a ochranu Vašich osobných údajov: Mgr. Štefan Šteco

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že :

  • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • spĺňame podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely ich spracovávania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie objednaných služieb,  plnenie zmluvy pri objednaní tovaru cez internetový obchod:

Vaše osobné údaje v rozsahu: Prihlasovacie meno, Heslo, Titul, Meno, Priezvisko, Telefón, E-mail, Ulica, Popisné číslo, Mesto, PSČ, Štát, IP adresa. Tieto údaje bezpodmienečne potrebujeme k plneniu uzavretej zmluvy, k dodaniu tovaru a tým k skompletizovaniu Vašej objednávky. Ak nakupujete ako firma, vyžadujeme aj  tieto údaje: Názov a sídlo firmy, IČO, DIČ a IČ DPH. Vaša emailová adresa výlučne slúži pre vzájomnú komunikáciu medzi predajcom a kupujúcim, v prípade Vášho súhlasu aj k zasielaniu informačných newsletterov, Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky a pre účely vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Vaše osobné údaje sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vaše údaje využívame aj pre potreby vzájomnej komunikácie - zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky či e-mailom, aby sme Vám oznámili stav Vašej objednávky, reklamácie či Vašej žiadosti. Bankové spojenie: údaj potrebný pre spracovanie prípadného vrátenia Vašej platby na Váš bankový účet. Upozorňujeme, že bankové spojenie nie je údajom, ktorý nám dovoľuje akýkoľvek spôsobom disponovať s peniazmi na Vašom účte. Všetky transakcie prechádzajú cez Vašu banku.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Emailový marketing - zasielanie newsletterov do Vašej emailovej schránky s Vašim výslovným a vedomým súhlasom

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných informácii, na základe Vášho súhlasu po dobu 2 rokov od udelenia vášho súhlasu.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 2 rokov od udelenia vášho súhlasu.

V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov

Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Zbieranie súborov cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov. Našim dodávateľom e-shopového riešenia je spoločnosť : Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice, Česká republika. IČO: 28090403, DIČ: CZ28090403

 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K  Vašim osobným údajom majú prístup výlučne naši zamestnanci a zmluvní spolupracovníci, prípadne dodávatelia.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Vyhlasujeme,  že v takom prípade pri ich výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutnosť plnenia zmluvy, oprávnené záujmy firmy (dané záujmom na ochrane našich práv, spracovaním na štatistické účely, meranie návštevnosti našich stránok, analýze vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym preferenciám, zlepšovanie obsahu našich stránok a ich vývoji, zaistenie bezpečnosti našich systémov a siete a na priamom marketingu) a tretích osôb, najmä našich zmluvných partnerov a plnenie zákonných požiadaviek. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:


1. Kuriérske a prepravné spoločnosti

2. Marketingové agentúry

3. Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori

4. Advokátske a právne kancelárie

5. Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

 

Zabezpečenie a uchovávanie osobných údajov

- Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

- U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

- Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty a následne 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov. Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov je naša spoločnosť povinná archivovať Vaše osobné údaje pre účely fakturácie a účtovníctva v súlade so zákonom po dobu 10 rokov od ich vystavenia. V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo danými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Práva subjektov

-  Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.


-  Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich výmaz. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku). Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

-  Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

-  Svoj súhlas môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na našu emailovú adresu stemisport@gmail.com či priamo v sídle firmy. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.

- Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

-  Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Stemi Slovakia,s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

-  Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 31 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam - len s tým rozdielom, že Vám informácie pošleme v digitálnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 31 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 31 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

Pokiaľ ste súhlasili so zasielaním informačných e-mailov zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. Odber e-mailov môžete ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu verziu Ochrany osobných údajov.

 

 
Platné v Slovenskej republike.

YTg3ZTJ